Analityk IT

Branch Region City Agreement type Publish date
Doradztwo / Konsulting IT Mazowieckie Warszawa Kontrakt B2B 2021-06-02

About the employer

ITFS jest firmą consultingową z Trójmiasta, posiadającą także oddział w Warszawie. Zajmujemy się przede wszystkim rekrutacją specjalistów IT i tworzeniem projektowych Software House dla naszych Klientów z Polski oraz Europy Zachodniej.

CHARAKTERYSTYKA OFERTY

➡Miejsce pracy: 100% zdalnie/Warszawa Centrum
➡Start: ASAP 
➡Czas trwania projektu: kontrakt zawierany na ok. 6 miesięcy - z możliwością przedłużenia, zależnie od prac na projekcie
➡Ilość wakatów: 1
➡Forma współpracy: B2B, zatrudnienie przez ITFS
➡Stawka: 80 - 100 zł/h + VAT (do indywidualnego ustalenia, w zależności od posiadanego doświadczenia)
➡Projekt: wewnętrzny projekt Klienta - aktualizacja plików Excelowych o nowe makra/funkcje

Responsibilities

 • Identyfikacja potrzeb i wymagań użytkowników aplikacji Excel używanej do planowania harmonogramów czasu pracy dla pracowników operacyjnych firmy i opracowywanie dokumentacji wymagań funkcjonalnych dla rozwoju tej aplikacji
 • Tworzenie przypadków użycia dla zmian w aplikacji. Propozycje optymalizacji dla istniejących procesów.
 • Współpraca z administratorem obecnej aplikacji (arkusz Excel) i z jej twórcą, w celu jej dostosowania na potrzeby jednostek terenowych
 • Wprowadzanie usprawnień działania funkcjonującego w organizacji arkusza kalkulacyjnego EXCEL, jego rozbudowa i modyfikacja zastosowanych w nim makr
 • Dostosowanie i wdrożenie ww. arkusza do użytkowania w terenowych jednostkach organizacyjnych, poprzez implementację rozwiązań uwzględniających specyficzne potrzeby komórek terenowych
 • Przygotowywanie dokumentacji powykonawczej - instrukcję obsługi aplikacji dla użytkownika oraz dla administratora
 • Przygotowywanie i przeprowadzanie szkoleń dla użytkowników i administratora

Expectations

 • Doświadczenie w pracy jako analityk IT przy zbieraniu i opisie wymagań na system
 • Bardzo dobra znajomość MS Excel pozwalająca na swobodne rozwiązywanie problemów w aplikacji
 • Praktyczna umiejętność programowania w języku VBA (Visual-Basic-For-Applications)
 • Znajomość prawa pracy i zagadnień związanych  z zarządzaniem czasem pracy
 • Język angielski na poziomie umiejętności czytania dokumentacji technicznej 

Offer

👥 Proces rekrutacyjny (100% zdalny):
1.      Rozmowa wstępna telefoniczna z ITFS (10 - 15 minut)
2.      Przekazanie kandydatury do Klienta, rozmowa kwalifikacyjna
3.      Podjęcie decyzji

Couldn't find an offer

that meets your competence or expectations?

Please send us your CV, we may be able to match the ideal offer for you