Tester automatyzujący

Branch Region City Agreement type Publish date
Doradztwo / Konsulting IT Mazowieckie Warszawa Kontrakt B2B 2021-07-22

About the employer

ITFS jest firmą consultingową z Trójmiasta, posiadającą także oddział w Warszawie. Zajmujemy się przede wszystkim rekrutacją specjalistów IT i tworzeniem projektowych Software House dla naszych Klientów z Polski oraz Europy Zachodniej.

CHARAKTERYSTYKA OFERTY

 • Miejsce pracy: 100% zdalnie;
 • Start: ASAP; (max. 1 miesiąc okresu wypowiedzenia);
 • Forma współpracy: B2B;
 • Wynagrodzenie: 13 440 - 18 480 zł + VAT/miesiąc;
 • Stack technologiczny:  SQL, API (Postman, SOAPUI), backend; 
 • Branża: bankowa;
 • Projekt: rozbudowa warstwy backend dla kanałów elektronicznych banku; 

Responsibilities

Stack technologiczny projektu: 
 • Tech stack backend: 
JDK Java 11, Spring Boot, Cloud, Security, Hibernate, Git, Docker, kolejki RMQ, silnik BPMN Camunda, Keycloak

 • Tech stack frontend: 
Angular min. 9, RWD, NgRx, Node.js, TypeScript, Angular Material + Forms, Jasmine/Karma 

Expectations

 • min. 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku;
 • doświadczenie w testowaniu backend i REST API;
 • znajomość narzędzi automatyzacji testów, takich jak: RestAssured, Cucumber, Karate;
 • narzędzia testów wydajnościowych np. Jmetter;
 • postman lub SOAPUI;
 • języki skryptowe (np. Python, bash) + Java in plus;
 • znajomość metodyki prowadzenia testów (testy jednostkowe, funkcjonalne);
 • tworzenie dokumentacji testów (przypadki, scenariusze);
 • znajomość języka angielskiego (do pisania i czytania dokumentacji technicznej); 

Offer

4. Proces rekrutacyjny:

1️⃣ Rozmowa wstępna telefoniczna z ITFS (10 - 15 minut);
2️⃣ 1-2 rozmowy zdalne po stronie Klienta;
3️⃣ Decyzja. 

Couldn't find an offer

that meets your competence or expectations?

Please send us your CV, we may be able to match the ideal offer for you