ITFS Sp. z o. o. realizuje projekt „Promocja polskiej marki ITFS i rozwój jej działalności eksportowej na rynkach perspektywicznych, w Europie i na Świecie.”, nr POIR.03.03.03-22-0006/18, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Cel projektu zakłada w ramach umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa stworzenie analizy wejścia produktu firmy ITFS na globalne rynki, a szczególnie perspektywiczne USA, Japonii, ZEA, poprzez m.in. weryfikację porządku prawnego, wyszukiwanie partnerów i określenie dobrych praktyk marketingowych/eksportowych w poszczególnych krajach.

Wartość projektu: 400.100,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 300.075,00 PLN


ITFS Sp. z o. o. realizuje projekt „Promocja polskiej marki ITFS i rozwój jej działalności eksportowej na rynkach perspektywicznych, w Europie i na Świecie.”, nr POIR.03.03.03-22-0081/19, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Cel projektu zakłada w ramach umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa stworzenie analizy wejścia produktu firmy ITFS na globalne rynki, a szczególnie perspektywiczny Zjednoczonych Emiratów Arabskich, poprzez m.in. weryfikację porządku prawnego, wyszukiwanie partnerów i określenie dobrych praktyk marketingowych/eksportowych w poszczególnych krajach.

Wartość projektu: 184.600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 156.910,00 PLN


ITFS Sp. z o. o. realizuje projekt „Promocja polskiej marki ITFS i rozwój jej działalności eksportowej na rynkach perspektywicznych, w Europie i na Świecie.”, nr POIR.03.03.03-22-0031/20, dofinansowany z Funduszy Europejskich.

Cel projektu zakłada w ramach umiędzynarodowienia przedsiębiorstwa stworzenie analizy wejścia produktu firmy ITFS na globalne rynki, a szczególnie perspektywiczny USA, poprzez m.in. weryfikację porządku prawnego, wyszukiwanie partnerów i określenie dobrych praktyk marketingowych/eksportowych w poszczególnych krajach.

Wartość projektu: 156.600,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich: 133.110,00 PLN