ITFS Netherlands

Nijkerkerstraat 61-D

3882 PD Putten

ITFS US – Chicago, San Francisco, Seattle

Phone: +425 610 6676

ITFS DENMARK

INDUSTRIVEJ 21
4000 ROSKILDE

Phone: +45 2630 6104

ITFS GDYNIA

AL. ZWYCIĘSTWA 96/98
81-451 GDYNIA

ITFS WARSAW

AL. JEROZOLIMSKIE 125/127 LOC. 506
02-017 WARSAW

ITFS – Sales Department

ITFS - Skontaktuj się z nami

Contact Form

Please use the form or contact us directly. We will gladly answer your questions.

* Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens die via dit formulier of in andere door mij verstrekte documenten worden verstrekt om marketingactiviteiten uit te voeren, worden verwerkt door ITFS Sp. zo. O. (gevestigd in Gdynia). De gegevensbeheerder is ITFS sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98. Ik besef dat ik het recht heb om mijn gegevens in te zien en te corrigeren. Het verstrekken van gegevens in de reikwijdte bepaald door de bepalingen van de wet van 26 juni 1974. Het arbeidswetboek en de uitvoeringsbesluiten zijn vrijwillig, maar noodzakelijk voor aanwerving.

* Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in mijn sollicitatie voor de doeleinden die verband houden met het uitvoeren van het wervingsproces (in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Bovendien ga ik ermee akkoord mijn cv-aanvraag te gebruiken in toekomstige wervingsprocessen die worden uitgevoerd door ITFS sp. z o.o.

Ik ga ermee akkoord dat commerciële informatie wordt verzonden door ITFS Sp. z o.o. (met statutaire zetel in Gdynia) via e-mail naar bovenstaand e-mailadres. Krachtens de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten door de Beheerder - "ITFS" Sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om commerciële inhoud te ontvangen. Alle informatie over de principes van de verwerking van persoonsgegevens, evenals uw rechten en plichten, vindt u in het Privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

Ik ga akkoord met het gebruik van telecommunicatie-eindapparatuur, waarvan ik een gebruiker ben, door ITFS Sp. z o.o. (gevestigd in Gdynia) voor doeleinden van direct marketing. Krachtens de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten door de Beheerder - "ITFS" Sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om commerciële inhoud te ontvangen. Alle informatie over de grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens, alsook over uw rechten en plichten, vindt u in het Privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

* Verplicht

ITFS Sp. z o. o.
Al. Zwyciestwa 96/98
81-451 Gdynia
+48 22 299 00 04
office@itfs.com

ITFS Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 125/127 loc. 506
02-017 Warsaw
+48 22 299 00 04
office@itfs.com

ITFS Denmark
Industrivej 21
4000 Roskilde
+45 2630 6104
office.dk@itfs.com

ITFS USA
Chicago, San Francisco, Seattle
US Locations
+ 425 610 6676
info.us@itfs.com