IT Outsourcing

IT Outsourcing (Body Leasing, Team Leasing) is de meest gekozen vorm van samenwerking door onze klanten. Het grootste voordeel is flexibiliteit – wij bieden de mogelijkheid om zowel individuele specialisten als complete IT teams uit te besteden.

Bij dit model wordt een deel of al het werk gedelegeerd aan IT-specialisten in dienst van ITFS. De samenwerking kan, afhankelijk van de behoefte van de klant, van korte of lange duur zijn.

Beslissen om IT-personeel uit te besteden, brengt duidelijke voordelen met zich mee:

  • U betrekt uw eigen personeel er niet bij en delegeert de taak aan specialisten. Het gehele wervingsproces is de verantwoordelijkheid van ITFS. We zullen de juiste kandidaat vinden en perfect matchen met de behoeften van uw project.
  • U draagt niet de kosten voor het inhuren van een Consultant – ITFS regelt alle formaliteiten.
  • U bespaart tijd, middelen en krijgt ondersteuning van professionals.

ITFS heeft momenteel meer dan 500 consultants in dienst die aan IT-projecten over de hele wereld werken en de meeste beschikbare technologieën gebruiken.
Neem gerust contact met ons op – we bespreken uw project in detail en selecteren de meest gunstige oplossing

ITFS - outsourcing

HET PROCES VAN HET BEHANDELEN VAN WERVING IN ITFS

* Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens die via dit formulier of in andere door mij verstrekte documenten worden verstrekt om marketingactiviteiten uit te voeren, worden verwerkt door ITFS Sp. zo. O. (gevestigd in Gdynia). De gegevensbeheerder is ITFS sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98. Ik besef dat ik het recht heb om mijn gegevens in te zien en te corrigeren. Het verstrekken van gegevens in de reikwijdte bepaald door de bepalingen van de wet van 26 juni 1974. Het arbeidswetboek en de uitvoeringsbesluiten zijn vrijwillig, maar noodzakelijk voor aanwerving.

* Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in mijn sollicitatie voor de doeleinden die verband houden met het uitvoeren van het wervingsproces (in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Bovendien ga ik ermee akkoord mijn cv-aanvraag te gebruiken in toekomstige wervingsprocessen die worden uitgevoerd door ITFS sp. z o.o.

Ik ga ermee akkoord dat commerciële informatie wordt verzonden door ITFS Sp. z o.o. (met statutaire zetel in Gdynia) via e-mail naar bovenstaand e-mailadres. Krachtens de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten door de Beheerder - "ITFS" Sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om commerciële inhoud te ontvangen. Alle informatie over de principes van de verwerking van persoonsgegevens, evenals uw rechten en plichten, vindt u in het Privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

Ik ga akkoord met het gebruik van telecommunicatie-eindapparatuur, waarvan ik een gebruiker ben, door ITFS Sp. z o.o. (gevestigd in Gdynia) voor doeleinden van direct marketing. Krachtens de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten door de Beheerder - "ITFS" Sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om commerciële inhoud te ontvangen. Alle informatie over de grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens, alsook over uw rechten en plichten, vindt u in het Privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

* Verplicht