IT Outsourcing

IT Outsourcing (Body Leasing, Team Leasing) er den hyppigst valgte samarbejdsform for vores kunder. Den største fordel ved denne model er fleksibilitet – vi tilbyder muligheden for at outsource både individuelle specialister og hele IT-teams.
Denne model handler om at delegere dele af eller hele projekt arbejdet til IT-specialister ansat af ITFS. Samarbejdet, afhængigt af kundens behov, kan være kort- eller langsigtet.

Beslutningen om at outsource IT-personale giver nogle klare fordele:

  • Man involverer ikke sit eget personale, der uddelegerer opgaven til specialister. Hele rekrutteringsprocessen er ITFS’s ansvar. Vi finder og matcher den rette kandidat til dit projekts behov.
  • Du afholder ikke omkostningerne ved at ansætte en Konsulent – ITFS tager sig af alle formaliteter.
  • Du sparer tid, ressourcer og får støtte fra fagfolk.

ITFS beskæftiger i øjeblikket over 500 konsulenter, der arbejder på IT-projekter rundt om i verden og gør brug af de mest gængse tilgængelige IT teknologier.
Du er velkommen til at kontakte os – hvis vi skal drøfte dit projekt i detaljer og vælge den mest fordelagtige løsning.

Læs mere om Outsourcing til Polen.

ITFS - outsourcing

REKRUTTERINGSPROCESSEN HOS ITFS

* Jeg accepterer, at mine personlige data, der er givet via denne formular eller i andre dokumenter, som jeg har stillet til rådighed for at udføre markedsføringsaktiviteter, skal behandles af ITFS Sp. z o. o. (baseret i Gdynia). Dataadministratoren er ITFS sp. Zoo. med hjemsted i Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98. Jeg er klar over, at jeg har ret til at få adgang til mine data og rette dem. Tilvejebringelse af data inden for det omfang, der er angivet i bestemmelserne i loven af 26. juni 1974. Arbejdsloven og udøvende retsakter er frivillige, men nødvendige for ansættelse.

* Jeg accepterer behandlingen af mine personoplysninger, der er inkluderet i min ansøgning til de formål, der er relateret til at udføre rekrutteringsprocessen (i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om den beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF). Derudover accepterer jeg at bruge min CV ansøgning i fremtidige rekrutteringsprocesser udført af ITFS sp. z o. o.

Jeg accepterer, at kommerciel information sendes af ITFS Sp. Zoo. (med hjemsted i Gdynia) via e-mail til ovenstående e-mailadresse. I henhold til lov af 18. juli 2002 om administratorens levering af elektroniske tjenester - "ITFS" Sp. Zoo. med hjemsted i Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Det er frivilligt at levere data, men nødvendigt for at modtage kommercielt indhold. Alle oplysninger om principperne for behandling af personoplysninger samt dine rettigheder og forpligtelser kan findes i Privatlivspolitikken for Persondatabeskyttelse.

Jeg accepterer brugen af teleterminaludstyr, som jeg er bruger af, af ITFS Sp. Zoo. (baseret i Gdynia) med henblik på direkte markedsføring. I henhold til lov af 18. juli 2002 om administratorens levering af elektroniske tjenester - "ITFS" Sp. Zoo. med hjemsted i Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Det er frivilligt at levere data, men nødvendigt for at modtage kommercielt indhold. Alle oplysninger om principperne for behandling af personoplysninger samt om dine rettigheder og forpligtelser kan findes i Privatlivspolitikken for Persondatabeskyttelse.

* Påkrævet