OPRETTELSE OG DRIFT AF KOMPETENCE CENTRE

“Delivery Center” – en service skræddersyet til virksomhedens fortsatte udvikling.

Vi sammensætter et komplet team bestående af programmører, testere, projektledere, teamledere osv. Det er vi rigtig gode til!

Vi besidder kompetencer og erfaring med at organisere og lede uafhængige projekt- og IT-teams, bestående af specialister specifikt udvalgt mod dine projektkrav. Vi rådgiver omkring hvem der skal indgå i et sådant team, forklarer hvorfor og sikrer en rettidig levering/lancering for hele virksomheden.

ITFS - centra kompetecyjne

"ALL INCLUSIVE" LØSNINGER

Vi leverer kontorlokaler, hardware og grundlæggende software licenser.
Vi uddelegerer også en ITFS-specialist til at udføre rollen som PMO, i form af opgaver som rapportering,
optimering af teamaktiviteter, møder og rådgivning.

KONTORLOKALER-image
KONTORLOKALER
HARDWARE-image
HARDWARE
SOFTWARE LICENSER-image
SOFTWARE LICENSER
PROJEKTKOORDINATOR-image
PROJEKTKOORDINATOR

VI ER RIGTIG GODE TIL DETTE!

En sådan løsning vil give dig mulighed for at optimere it-processer baseret på leverance af IT-ydelser på økonomisk og kvalitativt fordelagtige vilkår.

Vi er i stand til at bygge ethvert IT-projektteam, der vil blive
koordineret af et specialiseret ITFS-team.

* Jeg accepterer, at mine personlige data, der er givet via denne formular eller i andre dokumenter, som jeg har stillet til rådighed for at udføre markedsføringsaktiviteter, skal behandles af ITFS Sp. z o. o. (baseret i Gdynia). Dataadministratoren er ITFS sp. Zoo. med hjemsted i Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98. Jeg er klar over, at jeg har ret til at få adgang til mine data og rette dem. Tilvejebringelse af data inden for det omfang, der er angivet i bestemmelserne i loven af 26. juni 1974. Arbejdsloven og udøvende retsakter er frivillige, men nødvendige for ansættelse.

* Jeg accepterer behandlingen af mine personoplysninger, der er inkluderet i min ansøgning til de formål, der er relateret til at udføre rekrutteringsprocessen (i overensstemmelse med Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2016/679 af 27. april 2016 om den beskyttelse af fysiske personer med hensyn til behandling af personoplysninger og om fri udveksling af sådanne oplysninger og om ophævelse af direktiv 95/46/EF). Derudover accepterer jeg at bruge min CV ansøgning i fremtidige rekrutteringsprocesser udført af ITFS sp. z o. o.

Jeg accepterer, at kommerciel information sendes af ITFS Sp. Zoo. (med hjemsted i Gdynia) via e-mail til ovenstående e-mailadresse. I henhold til lov af 18. juli 2002 om administratorens levering af elektroniske tjenester - "ITFS" Sp. Zoo. med hjemsted i Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Det er frivilligt at levere data, men nødvendigt for at modtage kommercielt indhold. Alle oplysninger om principperne for behandling af personoplysninger samt dine rettigheder og forpligtelser kan findes i Privatlivspolitikken for Persondatabeskyttelse.

Jeg accepterer brugen af teleterminaludstyr, som jeg er bruger af, af ITFS Sp. Zoo. (baseret i Gdynia) med henblik på direkte markedsføring. I henhold til lov af 18. juli 2002 om administratorens levering af elektroniske tjenester - "ITFS" Sp. Zoo. med hjemsted i Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Det er frivilligt at levere data, men nødvendigt for at modtage kommercielt indhold. Alle oplysninger om principperne for behandling af personoplysninger samt om dine rettigheder og forpligtelser kan findes i Privatlivspolitikken for Persondatabeskyttelse.

* Påkrævet