CREËREN EN BEHEREN VAN COMPETENTIECENTRA

Delivery Center – een service op maat van uw succes.

We gaan een compleet team bouwen bestaande uit programmeurs, testers, projectleiders, teamleiders etc. Daar zijn wij echt goed in!

Wij beschikken over competenties en ervaring in het organiseren en aansturen van onafhankelijke project- en IT-teams, bestaande uit specialisten die specifiek zijn toegewezen aan uw projectaannames. We adviseren wie in zo’n team moet worden opgenomen, leggen uit waarom en zorgen voor een tijdige start van de hele onderneming.

 

ITFS - centra kompetecyjne

ALL-IN OPLOSSINGEN

We bieden speciale kantoorruimte, apparatuur en basislicenties.
We delegeren ook een ITFS-specialist om de rol van PMO te vervullen in termen van een dergelijke onderneming (rapportage, optimaliseren van teamactiviteiten, actieve zakelijke afspraken en advies).

KANTOOR-image
KANTOOR
APPARATUUR-image
APPARATUUR
LICENTIES-image
LICENTIES
PROJECT COÖRDINATOR-image
PROJECT COÖRDINATOR

DAAR ZIJN WIJ ECHT GOED IN!

Met een dergelijke oplossing kunt u IT-processen optimaliseren door IT-diensten te leveren tegen economisch en kwalitatief gunstige voorwaarden.

We kunnen elk IT-projectteam samenstellen dat wordt gecoördineerd door een gespecialiseerd ITFS-team.

* Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens die via dit formulier of in andere door mij verstrekte documenten worden verstrekt om marketingactiviteiten uit te voeren, worden verwerkt door ITFS Sp. zo. O. (gevestigd in Gdynia). De gegevensbeheerder is ITFS sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98. Ik besef dat ik het recht heb om mijn gegevens in te zien en te corrigeren. Het verstrekken van gegevens in de reikwijdte bepaald door de bepalingen van de wet van 26 juni 1974. Het arbeidswetboek en de uitvoeringsbesluiten zijn vrijwillig, maar noodzakelijk voor aanwerving.

* Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in mijn sollicitatie voor de doeleinden die verband houden met het uitvoeren van het wervingsproces (in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Bovendien ga ik ermee akkoord mijn cv-aanvraag te gebruiken in toekomstige wervingsprocessen die worden uitgevoerd door ITFS sp. z o.o.

Ik ga ermee akkoord dat commerciële informatie wordt verzonden door ITFS Sp. z o.o. (met statutaire zetel in Gdynia) via e-mail naar bovenstaand e-mailadres. Krachtens de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten door de Beheerder - "ITFS" Sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om commerciële inhoud te ontvangen. Alle informatie over de principes van de verwerking van persoonsgegevens, evenals uw rechten en plichten, vindt u in het Privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

Ik ga akkoord met het gebruik van telecommunicatie-eindapparatuur, waarvan ik een gebruiker ben, door ITFS Sp. z o.o. (gevestigd in Gdynia) voor doeleinden van direct marketing. Krachtens de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten door de Beheerder - "ITFS" Sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om commerciële inhoud te ontvangen. Alle informatie over de grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens, alsook over uw rechten en plichten, vindt u in het Privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

* Verplicht