Business Process Outsourcing

Business Process Outsourcing (BPO) is een dienst die een deel of het geheel van de tewerkstellingsdienst delegeert aan ITFS. De reikwijdte van de taken wordt altijd individueel besproken en overeengekomen om het aanbod perfect af te stemmen op de behoeften van de klant.

Welke diensten leveren wij als onderdeel van BPO?

  • afhandeling van het arbeidsproces – contracten, bijlagen, opzeggingen
  • onboarding ondersteuning
  • Nazorg en ondersteuning van adviseurs
  • salarisadministratie
  • Adviseur batenmanagement
  • Coördinatie werkorders
  • nauwe samenwerking met de opdrachtgever
  • coördinatie/service van het interne systeem van de klant

Dankzij de BPO-service kunt u zich volledig focussen op de business en de formaliteiten overlaten aan specialisten.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen!

ITFS - wsparcie z zakresu utrzymania systemów IT

Voordelen van het uitbesteden van bedrijfsprocessen aan ITFS:

BESPARINGEN IN TIJD EN MIDDELEN-image
BESPARINGEN IN TIJD EN MIDDELEN
VERLICHTING VOOR UW HR-AFDELING-image
VERLICHTING VOOR UW HR-AFDELING
FOCUS OP ZAKELIJKE DOELEN-image
FOCUS OP ZAKELIJKE DOELEN
VEILIGHEIDSGARANTIE-image
VEILIGHEIDSGARANTIE

* Ik ga ermee akkoord dat mijn persoonlijke gegevens die via dit formulier of in andere door mij verstrekte documenten worden verstrekt om marketingactiviteiten uit te voeren, worden verwerkt door ITFS Sp. zo. O. (gevestigd in Gdynia). De gegevensbeheerder is ITFS sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98. Ik besef dat ik het recht heb om mijn gegevens in te zien en te corrigeren. Het verstrekken van gegevens in de reikwijdte bepaald door de bepalingen van de wet van 26 juni 1974. Het arbeidswetboek en de uitvoeringsbesluiten zijn vrijwillig, maar noodzakelijk voor aanwerving.

* Ik ga akkoord met de verwerking van mijn persoonlijke gegevens die zijn opgenomen in mijn sollicitatie voor de doeleinden die verband houden met het uitvoeren van het wervingsproces (in overeenstemming met Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG). Bovendien ga ik ermee akkoord mijn cv-aanvraag te gebruiken in toekomstige wervingsprocessen die worden uitgevoerd door ITFS sp. z o.o.

Ik ga ermee akkoord dat commerciële informatie wordt verzonden door ITFS Sp. z o.o. (met statutaire zetel in Gdynia) via e-mail naar bovenstaand e-mailadres. Krachtens de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten door de Beheerder - "ITFS" Sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om commerciële inhoud te ontvangen. Alle informatie over de principes van de verwerking van persoonsgegevens, evenals uw rechten en plichten, vindt u in het Privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

Ik ga akkoord met het gebruik van telecommunicatie-eindapparatuur, waarvan ik een gebruiker ben, door ITFS Sp. z o.o. (gevestigd in Gdynia) voor doeleinden van direct marketing. Krachtens de wet van 18 juli 2002 betreffende de levering van elektronische diensten door de Beheerder - "ITFS" Sp. z o.o. met statutaire zetel in Gdynia, Al. Zwycięstwa 96/98, 81-451 Gdynia. Het verstrekken van gegevens is vrijwillig, maar noodzakelijk om commerciële inhoud te ontvangen. Alle informatie over de grondslagen van de verwerking van persoonsgegevens, alsook over uw rechten en plichten, vindt u in het Privacybeleid voor de bescherming van persoonsgegevens.

* Verplicht