Big Data Engineer

Branch Region City Agreement type Publish date
Doradztwo / Konsulting IT Mazowieckie Warszawa Kontrakt B2B 2022-07-06

About the employer

ITFS jest firmą consultingową z Trójmiasta, posiadającą także oddział w Warszawie. Zajmujemy się przede wszystkim rekrutacją specjalistów IT i tworzeniem projektowych Software House dla naszych Klientów z Polski oraz Europy Zachodniej.

CHARAKTERYSTYKA STANOWISKA

 • Miejsce pracy: 100% zdalnie
 • Start: ASAP (akceptujemy też do 3 msc okresu wypowiedzenia)
 • Forma współpracy: B2B z ITFS, full-time, długofalowo
 • Stawka: 150-170zł/h netto + VAT

Responsibilities

Głównym celem jest migracja skryptów SQL, workloads i danych. Wiąże się to z ambitnym planem budowy nowych usług i infrastruktury, które wspomagają Assessment (ocenę źródłowej hurtowni danych w celu oceny złożoności migracji do BigQuery), SQL Translations (w celu tłumaczenia zapytań SQL z dialektu źródłowej hurtowni danych na BigQuery SQL), migracja danych (snapshot i migracja danych ze źródłowej hurtowni danych do BigQuery) oraz weryfikacja danych (w celu sprawdzenia, czy zmigrowane zapytania SQL zwracają te same wyniki w BigQuery co w źródłowej hurtowni danych)

Expectations

Minimalne wymagania:

 • Wykształcenie wyższe z informatyki, matematyki, statystyki, ekonomii, pokrewnej dziedziny lub równoważne doświadczenie praktyczne
 • Doświadczenie z jednym lub kilkoma językami programowania ogólnego przeznaczenia, w tym między innymi: Python, Java, C/C++ lub inny
 • Doświadczenie z technologiami bazodanowymi, takimi jak PostgreSQL/MySQL/SQL Server/Oracle, Hadoop/Spark itp

Optymalne wymagania:

 • Doświadczenie w korzystaniu z usług przesyłania strumieniowego, takich jak Kafka/Elasticsearch lub Kinesis
 • Doświadczenie w zakresie strategii migracji danych i przenoszenia wielkoskalowych systemów produkcyjnych w środowiskach on-premiss/data center lub w scenariuszach migracji do chmur
 • Doświadczenie w modelowaniu danych i tworzeniu workflow ELT lub ETL
 • Znajomość zagadnień i ograniczeń związanych z projektowaniem chmury publicznej w obszarach wirtualizacji, infrastruktury globalnej, systemów rozproszonych, równoważenia obciążenia i sieci.

Offer

Proces rekrutacyjny (100% zdalnie):

 1. Wstępna rozmowa z ITFS (ok. 10 min)
 2. Rozmowa techniczna z klientem (90 min)

Couldn't find an offer

that meets your competence or expectations?

Please send us your CV, we may be able to match the ideal offer for you